In onderstaand schema kan je opzoeken welke contributie* je verschuldigd bent tot het einde van het seizoen. Je betaalt je contributie door het juiste bedrag behorende bij de maand dat je lid wordt over te schrijven naar ons IBAN: NL24 INGB 0002 1394 08 ten name van Badminton Vereniging Amsterdam. De lidmaatschap kan op elk moment tijdens het seizoen worden opgezegd door een e-mail te sturen naar het bestuur, maar uiterlijk voor 1 mei van elk jaar en gaat in voor het volgende seizoen. Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van het seizoen is geen restitutie mogelijk.

Je contributie omvat een basis contributie, een eenmalige registratiekosten bij Badminton Nederland en een club shirt.

Voor vragen over de contributie kun je je wenden tot onze Penningmeester.

Contributieschema seizoen 2023-2024:
MaandJeugd Volwassenen
(>18 jaar)
September (basis)€ 220,00€ 260,00
September (nylon competitie)€ 240,00€ 280,00
September (veren competitie)€ 275,00€ 305,00
Oktober€ 205,00€ 250,00
November€ 190,00€ 235,00
December€ 175,00€ 220,00
Januari€ 160,00€ 205,00
Februari€ 145,00€ 190,00
Maart€ 130,00€ 175,00
April€ 105,00€ 150,00
Mei€ 90,00€ 145,00
Juni€ 75,00€ 130,00

* Competitiespelers betalen aan het begin van het seizoen, naast de jaarlijkse contributie, een extra competitiebijdrage van € 20,- voor nylon shuttles- of € 55,- voor de veren shuttles competitie.