Prijzen

In onderstaand schema kan je opzoeken welke contributie* je verschuldigd bent tot het einde van het seizoen. Je betaalt je contributie door het juiste bedrag behorende bij de maand dat je lid wordt over te schrijven naar NL24 INGB 0002 1394 08 ten name van Badminton Vereniging Amsterdam. De lidmaatschap kan op elk moment tijdens het seizoen worden opgezegd door een e-mail te sturen naar info@bva-badminton.nl, maar uiterlijk voor 1 mei van elk jaar en gaat in voor het volgende seizoen. Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van het seizoen is geen restitutie mogelijk.

* Competitiespelers betalen aan het begin van het seizoen, naast de jaarlijkse contributie, een extra competitiebijdrage van 20 euro voor plastic shuttle- of 55 euro voor de veren shuttle competitie.

CONTRIBUTIESCHEMA SEIZOEN 2022 – 2023

MaandVolwassenen (>18 jaar)Jeugd
september€ 215,00€ 195,00
oktober€ 200,00€ 180,00
november€ 185,00€ 165,00
december€ 170,00€ 150,00
januari€ 155,00€ 135,00
februari€ 140,00€ 120,00
maart€ 120,00€ 105,00
april€ 105,00€ 90,00
mei€ 90,00€ 70,00
Juni€ 75,00€ 50,00
CONTRIBUTIESCHEMA SEIZOEN 2022 – 2023