Aanmelden (online)

Je kunt je aanmelden als lid door onderstaand inschrijfformulier in te vullen en te versturen. Van jeugdleden (jonger dan 18 jaar), wordt ook informatie van de ouders (evt. verzorger en/of voogd) gevraagd.

Onze vereniging stuurt geen acceptgiro aan nieuwe leden. Je betaalt je contributie door het juiste bedrag (zie Prijzen) over te schrijven naar rekeningnummer: NL24 INGB 0002 1394 08 t.n.v. BVA Badminton Vereniging Amsterdam.


BVA lidmaatschap online formulier

  • Het lidmaatschap wordt ieder seizoen automatisch verlengd tenzij men zich voor 1 mei afmeldt.
  • Hier kunt u onze privacyverklaring lezen.
 

Verificatie

Dutch NL English EN