Aanmelden (online)

Tot het einde van dit seizoen kunnen wij helaas uit capaciteitsredenen geen nieuwe senior leden bij BVA accomoderen.

Dat geld voor beginnende spelers tot de 7e divisie. Ervaren badminton spelers vanaf 6e divisie (vroeger 2 klasse, veer) en hoger kunnen zich voor een try-out inschrijven.

Wij hebben een wachtlijst voor beginnende speler en kunnen je op de wachtlijst zetten en zullen je informeren als er plek vrij is in het nieuwe seizoen.

Van jeugdleden (jonger dan 18 jaar), wordt ook informatie van de ouders (evt. verzorger en/of voogd) gevraagd.

Onze vereniging stuurt geen acceptgiro aan nieuwe leden. Je betaalt je contributie door het juiste bedrag (zie Prijzen) over te schrijven naar rekeningnummer: NL24 INGB 0002 1394 08 t.n.v. BVA Badminton Vereniging Amsterdam.


BVA lidmaatschap online formulier

  • Het lidmaatschap wordt ieder seizoen automatisch verlengd tenzij men zich voor 1 mei afmeldt.
  • Hier kunt u onze privacyverklaring lezen.
 

Verificatie

Dutch NL English EN