Bestuur

Bestuur
Het bestuur van onze badminton vereniging zorgt ervoor dat de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de badmintonsport te kunnen beoefenen in orde zijn. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in handen en ontwikkelt nieuw beleid. Een keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers die van Badminton Vereniging Amsterdam de leukste en gezelligste vereniging van Amsterdam probeert te maken. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Wie email
Bestuur BVA bestuur@bva-badminton.nl
Voorzitter voorzitter@bva-badminton.nl
Secretaris secretaris@bva-badminton.nl
Penningmeester penningmeester@bva-badminton.nl
Competitieleider ccp_amsterdam@badminton.nl
Jeugdleider Arnoud Neefjes (aneefjes@hotmail.com)
Algemeen contact BVA info@bva-badminton.nl

Top