Aanmelden (online)

Aanmelden als lid
Je kunt je aanmelden als lid door onderstaande online inschrijfformulier in te vullen en op te sturen.
Onze vereniging stuurt geen acceptgiro aan nieuwe leden. Je betaalt je contributie door het juiste bedrag (zie Lid worden?) over te schrijven naar rekeningnummer: NL24 INGB 0002 1394 08 t.n.v. BVA Badminton Vereniging Amsterdam.

BVA lidmaatschap online formulier

  • Het lidmaatschap wordt ieder seizoen automatisch verlengd tenzij men zich voor 1 mei afmeldt.

 

Verificatie

Top